Geschiedenis
Volksdansgroep Marije is in september 1979 gestart als activiteit van
Stichting Buurthuiswerk Hofke van Marijke
(later Stichting Sociaal Cultureel Werk = SSCW)
Begonnen met een klein groepje dames, waarbij het ontspannende element
en de gezelligheid bovenaan stonden is de groep inmiddels gegroeid naar een
veertigtal leden, verdeeld over 2 groepen.
Doordat alle groepen die onder het SSCW vallen zelfstandig moesten gaan is
Volksdansgroep Marije sinds december 1993 officieel een vereniging.
In 2004 is het zilveren jubileum uitbundig gevierd, in 2014  het 35 jarig jubileum en in 2019 het 40 jarig jubileum.