Geschiedenis
Volksdansgroep Marije is in september 1979 gestart als activiteit van
Stichting Buurthuiswerk Hofke van Marijke
(later Stichting Sociaal Cultureel Werk = SSCW)
Begonnen met een klein groepje dames, waarbij het ontspannende element
en de gezelligheid bovenaan stonden is de groep inmiddels gegroeid naar een
veertigtal leden, verdeeld over 2 groepen en een demonstratiegroep.
Doordat alle groepen die onder het SSCW vallen zelfstandig moesten gaan
Volksdansgroep Marije sinds december 1993 officieel een vereniging.
In september 2004 is het zilveren jubileum uitbundig gevierd
In september 2014 is het 35 jarig jubileum uitbundig gevierd